Kernvisie Methode | Krachtig Anders Leren

letter-1219547_1920Leerproblemen… Of toch niet?
Sommige kinderen vinden het erg lastig om te leren op de manier zoals het nu op de meeste scholen wordt aangeboden.
Op school wordt vooral de linker hersenhelft aan het werk gezet, terwijl deze kinderen vooral graag met hun rechter hersenhelft leren. Zij hebben een voorkeur om visueel (met de ogen) en kinesthetisch (met het gevoel) te leren. Deze kinderen denken meer in beelden dan in woorden, en kunnen het daardoor knap lastig hebben met de manier waarop nu het onderwijs gegeven wordt. Deze kinderen associëren sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen en komen daardoor nog al eens als afwezig of afgeleid over.

Werken aan een oplossing….
Met de Kernvisie Methode leren kinderen (en volwassenen) een aantal technieken aan, om zelfstandig de lesstof op zo’n manier te verwerken dat deze aansluit bij de voorkeursleerstijl, in dit geval de visuele leerstijl. Degene die de Kernvisie Methode volgt, wordt zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Er is vanzelfsprekend ook veel aandacht voor het opbouwen van de motivatie van het kind.

Sociaal – emotioneel en gedrag
Kinderen met leerproblemen kunnen sociaal-emotionele en gedragsproblemen ontwikkelen, doordat ze gedemotiveerd raken van het niet kunnen voldoen aan de huidige eisen van het onderwijssysteem. Veel van deze problemen worden minder of verdwijnen zelfs tijdens de coaching sessies van de Kernvisie Methode om de leerproblemen aan te pakken. Tijdens deze sessies gaat het kind ervaren dat hij/zij een heleboel meer kan dan vooraf gedacht. Door de inzet van het kind zal het snel resultaat opleveren, waardoor het kind zich sterker en zekerder gaat voelen.
Daarnaast is er in de Kernvisie Methode een benadering opgenomen waarbij ook sociaal – emotionele en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind leert het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf ombuigen naar positiever en meer wenselijk gedrag. Dit gedrag is namelijk vaak een uiting van onmacht met betrekking tot het leren.

De sessies
De eerste sessie start met een intakegesprek, daarna volgen 6 à 8 coachingssessies waarin uw kind zich de technieken van de Kernvisie Methode eigen maakt. Tussen de afspraken zitten steeds drie weken zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk te oefenen. Daarbij heeft het kind u als ouder ook nodig als begeleider. Daarom raad ik aan dat een van de ouders/verzorgers bij het coachingsmoment aanwezig is. Ik ga er, in verband met de voortgang, vanuit dat uw kind thuis elke dag 15 minuten oefent met de aangeboden onderdelen. 
Het eerste coachmoment start met een intakegesprek van een half uur. Als blijkt dat er veel resultaat behaald kan worden, starten we hierna gelijk met de eerste onderdelen van het coachingstraject.
De basisprincipes heeft uw kind na het eerste consult geleerd en kan hiermee meteen thuis zelf gaan ontdekken dat deze manier van leren wel gaat lukken. In de sessies die hierna volgen leert het kind steeds nieuwe onderdelen erbij. Het kind merkt direct resultaat en dat is motiverend.

Wat kan er aan de orde komen?kids-1093758_1920

 • Lezen
 • Spelling
 • Lange klank/ korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Topografie
 • Leren van grote teksten
 • Klokkijken
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld

KernvisiecoachOmtrekMeer informatie over de Kernvisie Methode | Krachtig Anders Leren kunt u vinden op www.krachtigandersleren.nl