Teken je gesprek

indexTeken je gesprek

Binnen mijn praktijk EduKiem werk ik met de interactieve en visuele gesprekmethode Teken je gesprek. Teken je gesprek is een gesprekmethode waarbij een beroep wordt gedaan op het zelfoplossend vermogen van de leerling (jongere of volwassene). Door op deze manier te kijken naar de problemen die worden ervaren, heeft de ‘probleemdragen’ de kans om op een autonome manier en met eigenaarschap aan zijn  probleem te werken. Hierdoor zal hij zich ook weer competent gaan voelen om stappen te zetten naar een oplossing van het probleem.
Mensen die visueel zijn ingesteld, hebben veel baat bij de aanpak van Teken je gesprek. Er is gebleken dat deze methode fijn werkt voor mensen met autisme, ADHD of ADD. Ook mensen die associatief of chaotisch denken hebben veel baat bij deze manier van ondersteunen.
De kracht van Teken je gesprek ligt in de tekening van het gesprek. De tekening geeft een kernachtig, logisch en visueel overzicht van het probleem aan de probleemdrager.

De aantekeningen worden door de begeleider op een groot vel (A3) geschreven. Hierdoor verschijnt een soort ‘landkaart’ van het gesprek. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien. De methode geeft daardoor overzicht en duidelijkheid. Het biedt de mogelijkheid aan de onderzoeker om zelf tot inzichten en passende oplossingen te komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.

Na een aantal gesprekstekeningen kan de onderzoeker (= de probleemdrager) zelf zijn uitdagingen visualiseren en oplossen.

De begeleiding van Teken je gesprek is bij EduKiem gericht op  

  • faalangst, angst en piekeren
  • gedrag

Voor meer informatie www.tekenjegesprek.nl