Even voorstellen

2012-10-12 10.37.12Mijn naam is Rianne Reitsma.

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Vanaf die tijd ben ik als (inval)leerkracht en zorgleerkracht/remedial teacher werkzaam geweest op verschillende scholen in de Haarlemmermeer en de Duin- en Bollenstreek.

Tijdens mijn werk als zorgleerkracht zag ik dat er steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs blijven. Dit komt vooral door de huidige ontwikkelingen rond Passend Onderwijs. Daarnaast merkte ik dat er ook nog wordt bezuinigd op extra hulp. Dit betekent dat er meer zorgtaken op het bordje van de groepsleerkracht komen. Deze twee ontwikkelingen waren, en zijn, voor mij de motivatie EduKiem te starten. Graag ondersteun ik leerlingen, leerkrachten/docenten en ouders in de zoektocht naar passende leerstrategieën en/of leerondersteuning.

Sinds de start van mijn loopbaan heb ik diverse verdiepingscursussen en opleidingen gevolgd, o.a. twee Master Special Educational Needs (Inclusie en Rekenspecialist) om mij nog meer te bekwamen in de extra zorg voor kinderen.

Om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen volg ik nascholingscursussen en studiebijeenkomsten.

Ik ben gecertificeerd om te werken met:

gecertificeerd trainer trademark logo               KernvisiecoachOmtrek                    index